អ្នកផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ |ស៊ីងម៉ៅ

ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកជើង និងគ្រាប់ / ប៊ូឡុង និងគ្រាប់

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖


 • បញ្ចប់៖ZINC, ធម្មតា, ខ្មៅ
 • សម្ភារៈ:ដែក 40Cr
 • ទីកន្លែងដើម៖Quanzhou ខេត្ត Fujian ប្រទេសចិន
 • ឈ្មោះ​យីហោ:CYF, អាចទទួលយកផ្ទាល់ខ្លួន
 • លេខ​ម៉ូដែល៖ម៉ាស៊ីនអេស្កាវ៉ាទ័រ ឬម៉ាស៊ីនឈូសឆាយ OEM ទំហំផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការព្យាបាលលើផ្ទៃ៖ផូស្វ័រ និងខ្មៅ
 • ទំហំ៖M12-36 (ប្រព័ន្ធម៉ែត្រ) និង 1/2"-1.1/4" (អ៊ីញអង់គ្លេស)
 • ការវេចខ្ចប់៖ប្រអប់, PALLET
 • ថ្នាក់៖១០.៩, ១២.៩
 • ភាព​រឺ​ង:HRC28-32 និង HRC32-36
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ISO9001
 • ម៉ូដែលសមរម្យ៖Komastu/Hitachi/Daewoo/Hyundai/CAT ជាដើម។
 • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

  -->

  ស្លាកផលិតផល

  ការ​ពិពណ៌នា​ពី​ផលិតផល

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់
  ពីរលានឈុត/ខែ

  កញ្ចប់៖
  ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកញ្ចប់៖ ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេសនៅលើបន្ទះក្តារបន្ទះ
  ច្រកនាំចេញ៖
  Xiamen ជាដើម។

  pro2
  pro3
  pro3
  pro4
  pro2
  គាំទ្រ ៥
  រូបភាព
  pro1

  ការ​បញ្ជាក់​ផលិតផល

  ទេ ប៊ូឡុង និងគ្រាប់ 69 5P0233+2M5656
  1 2B5484+7K1706 70 5P5422+2M5656
  2 102-8072+102-8073 71 09203-11860+01803-11824
  3 ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ 72 154-27-12320+01803-32228
  4 8H7504+6S3419 73 155-27-12181+01803-02228
  5 4K7038+7K2017 74 178-27-11150+01803-02430
  6 7H3596+7K2017 75 195-27-12632+01803-02430
  7 5A3187+7K2017 76 195-27-31641+195-27-31871
  8 7H3597+1M1408 ទេ ប៊ូឡុង និងគ្រាប់
  9 9G3110+1M1408 77 4F3654+4K0367
  10 5A4104+1M1408 78 3F5108+4K0367
  11 3T3884+1M1408 79 4F3656+4K0367
  12 1S1859+1S1860 80 4F3657+4K0367
  13 7H3598+1S1860 81 4F3568+4K0367
  14 6V1792+1S1860 82 4F7827+2J3506
  15 1S8804/154-32-11210 83 5J4773+2J3506
  16 6T2162+1S1860 84 5J4771+2J3506
  17 5A7524+1S1860 85 1J6762+2J3506
  18 7H3608/150-32-21331 86 4F0253+2J3506
  19 7H3599+2S2140 87 6F0196+2J3505
  20 170-32-11212+170-32-11222 88 5J2409+2J3505
  21 7T2748+7G6442 89 2J2548+2J3505
  22 6V1723+7G6442 90 3J2801+2J3507
  23 2M5657+1S6421 91 1J5607+2J3507
  24 3T6308+2V0250 92 4F4042+2J3507
  25 6V1726+7G0343 93 4J9058+2J3507
  26 6T2638+7G0343 94 4J9208+2J3507
  27 7T1000+5P8221 95 1J4948+2J3507
  28 5P3868+5P8221 96 8J2928+2J3507
  29 ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ 97 5P8163+2J3507
  30 203-32-21210+01803-01420 98 1J3527+2J3507
  31 203-32-21210+110-32-11420 99 1J2034+2J3507
  32 110-32-11411+01803-01415 ១០០ 1J4947+2J3507
  33 ៤១៧៥៣៨+៥១៦១២៥ ១០១ 8T9079+3K9770
  34 203-32-51210+203-32-51220 ១០២ 6V6535+3K9770
  35 ០៩៦-១០៤+០៩៣-០៣១៩ ១០៣ 5P8823+3K9770
  36 130-32-11213+130-32-11220 ១០៤ 6V8360+3K9770
  37 ០៩៣-០២៥៩+០៩៣-០៣១៩ ១០៥ 6V8363+3K9770
  38 135-32-11211+135-32-11221 ១០៦ 5P8361+3K9770
  39 ០៩៣-០២៦២+០៩៣-០៣២០ ១០៧ 02090-11050+02290-11016
  40 135-32-11211+01803-01824 ១០៨ 02090-11055+02290-11016
  41 20Y-32-11210+154-32-31220 ១០៩ 02090-11060+02290-11016
  42 9W3619+9W3361 ១១០ 02090-11080+02290-11016
  43 14X-32-05000+14X-32-11220 ១១១ 02090-11085+02290-11016
  44 207-32-11350+01803-02026 ១១២ 154-70-11143+02290-11219
  45 6Y0846+9W3361 ១១៣ 02090-11265+02290-11219
  46 154-32-11230+154-32-31220 ១១៤ 02090-11270+02290-11219
  47 ០៩៣-០២៦៥+០៩៣-០៣២១ ១១៥ 02090-11275+02290-11219
  48 207-32-51210+207-32-51220 ១១៦ 175-70-11170+02290-11220
  49 4229948+4198449 ១១៧ 02090-11290+02290-11219
  50 6Y9024+9W4381 ១១៨ 154-70-11143+02290-11219
  51 8E6103+9W4381 ១១៩ 02091-112200+02290-11219
  52 ០៩៣-០២៦៨+០៩៦-០៥៨៦ ១២០ 02090-11205+02290-11219
  53 208-32-51210+208-32-51220 ១២១ 02091-11205+02290-11219
  54 176-32-11210+178-32-11220 ១២២ 02091-11210+02290-11219
  55 ០៩៣-០២៧១+០៩៦-០៣២៣ ១២៣ 02091-11215+02290-11219
  56 195-32-11210+195-32-11221 ១២៤ 02091-11220+02290-11219
  57 6Y7432+6Y7433 ១២៥ 175-71-11454+02290-11422
  58 195-32-61210+195-32-61221 ១២៦ 175-71-11451+02290-11422
  ទេ កំណាត់ និងគ្រាប់ ១២៧ 175-71-11459+02290-11422
  59 9W9265+8H5724 ១២៨ 175-71-11450+02290-11422
  60 3S8182+7H3607 ១២៩ 125-70-21640+02290-11422
  61 6V0937+7H3607 ១៣០ 175-71-11463+02290-11422
  62 1171617+7H3608 ១៣១ 175-71-11461+02290-11422
  63 5P4130+7H3608 ១៣២ 145-70-44120+02290-11422
  64 3S0336+7H3608 ១៣៣ 175-71-11471+02290-11422
  65 5P7665+7H3608 ១៣៤ 195-71-11542+02290-11625
  66 9S2727+7H3609 ១៣៥ 195-71-11461+02290-11625
  67 9W8328+7H3609 ១៣៦ 02091-12010+02290-12031
  68 7T1248+7H3609 ១៣៧ 02091-12020+02290-12031

 • មុន៖
 • បន្ទាប់៖

 • ប្រភេទផលិតផល